La llei

Por David Jou. Científico y poeta.

El autor ya escribió en nuestro blog: Peticiones de Penas

Aquests darrers anys, de mica en mica,
una paraula se m’ha anat fent odiosa: la llei.

Respecto i aprecio la llei i la justícia,
el dret, la jurisprudència, la protecció del vulnerable,
però quan la llei s’estrafà, combinant-la amb la mentida,
per a fer-ne un instrument d’escarment i represàlia,
una barricada per a no escoltar,
una arma d’una màfia criminal de salvapàtries,
quin fàstic em fa la llei! Com en temo l’arbitrarietat!

“La ley està por encima de la convivència”
diu un franquista que ens vingué a colpejar.
“La ley està por encima del dialogo”,
diu un progressista –progressisme hispà–:
només saben parlar de la llei que ells fan i desfan,
interpreten, burlen, vulneren, retorcen i estrafan.

Mentides, muntatges policials, acusacions infundades,
presons preventives, penes exagerades,
manipulacions sistemàtiques dels mitjans,
setge al Parlament i a la llibertat de paraula…:
quan la justícia es torna una paròdia tràgica,
quan s’enfonsa l’estat de dret i el poder no vol escoltar,
i només amenaça, menysprea, insulta i castiga,
com es degrada tot! Quina immensa ferida!

Estos
últimos años, poco a poco,
 una palabra se me ha ido haciendo odiosa: la ley.

 Respeto y aprecio la ley y la justicia,
 el derecho, la jurisprudencia, la protección del vulnerable,
 pero cuando la ley se transtorna, combinándola con la mentira,
 para hacer un instrumento de escarmiento y represalia,
 una barricada para no escuchar,
 un arma de una mafia criminal de salvapatrias,
 qué asco me da la ley! Como temo su arbitrariedad!

 “La ley está por encima de la convivencia”
 dice un franquista que nos vino a golpear.
 “La ley está por encima del dialogo”,
 dice un progresista -progresismo hispano-:
 sólo saben hablar de la ley que ellos hacen y deshacen,
 interpretan, burlan, vulneran, retuercen y corrompen.

 Mentiras, montajes policiales, acusaciones infundadas,
 prisiones preventivas, penas exageradas,
 manipulaciones sistemáticas de los medios,
 asedio al Parlamento y a la libertad de palabra …:
 cuando la justicia se vuelve una parodia trágica,
 cuando se hunde el estado de derecho y el poder no quiere escuchar,
 y sólo amenaza, desprecia, insulta y castiga,
 como se degrada todo! Qué inmensa herida!

Dejar un comentario